Užívateľské meno:  Heslo:  Zabudli ste heslo?
Deutsch | English | Slovensky
Nakupovať môžete až po prihlásení.   Registrácia
Všeobecné obchodné podmienky (VOP) firmy LUMINI s r. o. – 91104 Trenčín, Slovensko, SK

Všeobecné obchodné podmienky pre AMORAI Sortiment

PRÁVOPLATNOSŤ

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) firmy LUMINI s r.o. platia pre všetky obchodné transakcie a služby v súvislosti s výrobkami AMORAI. Kupujúci akceptuje tu uvedené obchodné podmienky pri odbere tovaru alebo služieb od predávajúceho, firmy LUMINI s r.o.

hore

CENY & DPH PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Všetky uvedené ceny na webe sú neto ceny v Euro (EUR), resp. v Slovenských Korunách (SKK), bez DPH. Pre zákazníkov z fakturačnou adresov na Slovensku je faktúra vystavená v Euro (EUR), resp. v Slovenských Korunách (SKK).
K daným cenám sa pripočíta pri fakturácií daň z pridanej hodnoty (DPH).
Dané ceny platia do okamžiku ich úpravy. Vyhradzujeme si právo meniť ich, hlavne pri veľkých zmenách devízových kurzov a inflácii. Neručíme za poprípade nesprávne, omylom uvedené ceny na www.amorai.com. Vždy rozhodujú ceny uvedené v kúpnej zmluve (faktúre).

hore

CENY & DPH PRE ZAHRANIČIE

Všetky uvedené ceny sú netto ceny, v Euro (EUR), bez DPH. Pre zákazníkov s fakturačnou adresou v Európskej únii je faktúra vystavená v Euro (EUR).
V prípade, že obchodný partner/ objednávateľ má fakturačnú adresu v Európskej únii (EU) a má platné IČ DPH, nakupuje tovar bez DPH.
V prípade, že obchodný partner/ objednávateľ má fakturačnú adresu v Európskej únii (EU) a nemá platné IČ DPH, fakturuje sa tovar s DPH.
Dané ceny platia do okamžiku ich úpravy. Vyhradzujeme si právo meniť ceny, hlavne pri veľkých zmenách devízových kurzov a inflácii. Neručíme za správnosť cien uvedených na www.amorai.com. Vždy rozhodujú ceny uvedené v kúpnej zmluve (faktúre).

hore

TROVY PRECLENIA (zásielky zo Slovenska do Európskej únie (EU) a do krajín mimo Európskej únie)

Pri zásielkach zo Slovenska do EU nevznikajú trovy za preclenie.
Zásielky do štátov mimo EU podliehajú precleniu. Vzniknuté trovy za preclenie tovaru preberá v plnom rozsahu zákazník.

hore

DODÁVKY

Dodávky tovaru sú podľa INCOTERMS, ex works 911 04 Trenčín (franko výrobný závod 911 04 Trenčín, bez DPH, poistenia, dopravy, balného.)

hore

FAKTURÁCIA

Fakturáciu prevádza firma:
LUMINI s r. o.
Nozdrkovce 1948
SK- 911 04 Trenčín, Slovenská Republika
IČO: 43 932 410
IČ DPH: SK2022526550

hore

BALENIE/ BALNÉ TROVY

Objednávka jedného kusu: Pri objednávke jedného kusa tovaru fakturujeme 2 EUR, alebo v protihodnote v SKK za kartonovu krabicu a balenie tovaru.Pri objednávkach, kde tovar je zaslaný v tvrdých- alebo polštrovaných obálkach fakturujeme balné 0,65 EUR, alebo v proti hodnote SKK.
Objednávka viacerých kusov: Pri objednaní viacerých kusov tovaru fakturujeme balné min. 2 EUR/ kartonovu krabicu, alebo v protihodnote SKK, resp. podľa trov. Podľa rozmerov a počtu objednaného tovaru používame primeraný počet kartónov rôznych rozmerov.
Rozumne využitý kartón: Podporujeme myšlienku recyklácie a balíme tovar do čiastočne použitých, vyčistených a kontrolovaných kartónových krabíc. Chránime tak prírodné zdroje a zároveň šetríme zákazníkovi balné trovy.
Zásielky na EURO- paletách: Pri zásielkach na EURO- paletách používame návratné EURO palety. V prípade potreby zašleme tovar aj na jednosmerných EURO- paletách, na úhradu zákazníka.
Všetok tovar je pred uložením do kartónu zabalený v plastových sáčkoch.
Ak to zákazník vyžaduje, používame namiesto plastových sáčkov iné, prírodné materiály. Špeciálne želania zákazníkov zohľadníme na základe písomnej dohody.

hore

POVINNOSŤ PRIJATIA

Špedičná firma, ktorá distribuuje balík / zásielku k zákazníkovi potrebuje platnú adresu a telefónne číslo pod ktorým je príjemca (alebo osoba ním splnomocnená ) dosiahnuteľný. Zásielku musí prebrať objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec osobne, proti podpisu. Dodávková služba kontaktuje zákazníka najviac 3-krát. V prípade jeho neprítomnosti sa tovar vracia k odosielateľovi. Poštovné za vrátenie balíka hradí zákazník.
Objednávky na P.O. BOX neakceptujeme..
Prosíme všetkých objednávateľov AMORAI tovaru aby registračný formulár vyplnili pravdivo a dôsledne. Trovy vzniknuté nesprávnym vyplnením, či neprítomnosťou odberateľa pri doručení zásielky budú v plnom rozsahu fakturované zákazníkovi, prípadne vymáhané právnou cestou.

hore

POŠTOVNÉ

Pri zasielaní tovaru pracujeme s domácimi a medzinárodnými špedičnými / logistickými firmami.
Pre transport tovaru platia Všeobecné Obchodné podmienky (VOP) zmluvných partnerov.
Balíkové zásielky v rámci Slovenska: podľa špecifickej ponuky.
Zásielky do zahraničia: podľa špecifickej ponuky.

hore

PLATBA

Za objednaný tovar požadujeme platbu predom. Faktúru a údaje bankového spojenia pošleme predom poštou alebo mailom. Tým umožňujeme jednoduchý a lacný finančný prevod/ platbu E-bankingom. Na dobierku tovar nezasielame, keďže táto forma zásielky je pre nás a pre objednávateľa prácnejšia a drahšia. Tak isto momentálne neakceptujeme prevody pomocou kreditnej karty.
Poplatky za prevody a bankové poplatky hradí objednávateľ. Naše ceny sú netto ceny. Až do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar majetkom firmy LUMINI s r. o.

hore

POVINNOSŤ DOSTUPNOSTI

Zákazník je povinný pri objednávaní zadať pravdivé údaje. Je povinnosťou zákazníka, aby jeho mailová adresa bola funkčná a prístupná. Po niekoľkonásobnom vrátení nášho mailu bez prečítania bude objednávka preradená medzi neaktuálne a z našej strany zrušená. V každom prípade potrebujeme platné telefónne a mobilné číslo, aby sme vedeli zákazníka spätne kontaktovať.
V prípade že ste nám poslali mail a nereagujeme v dostupnom čase, prosíme Vás, aby ste poslali mail na: info@amorai.com ešte ráz, poprípade poslali objednávku/Váš dotaz faxom na 00421- (0)32-658 67 86.

hore

ZRUŠENIE / VÝMENA / ŠKODY

Škody:
Obsah balíka: Zákazník je povinný po prebratí balíka/zásielky skontrolovať zaslaný tovar, jeho počet a kvalitu. Prípadné viditeľné poškodenia nám prosím obratom oznámte písomne na faktúre, či dodacom liste.
Škody spôsobené transportom: Zvonka viditeľné poškodenie zásielky spíšte na mieste, so špedičnou firmou. Prípadne tovar odfotografujte a skontrolujte či škody a znečistenia mohli byť zavinené nesprávnym transportom a zaobchádzaním. Správu pošlite prosím na adresu firmy LUMINI s r.o.
Zrušenie objednávky. Vrátenie tovaru zo strany Slovenských zákazníkov: Zákazník je oprávnený vrátiť tovar do 14 dní od dátumu obdŕžania, bez udania dôvodu, v originálnom balení a nepoužitý. Vrátenie zásielky však musí oznámiť vopred písomnou formou.
Písomne vopred neohlásené a obojstranne nedohovorené spätné zásielky nebudú akceptované. Vrátenie tovaru nie je možné u tašiek alebo modelov, ktoré si zákazník špecifikoval sám cez systém "Vytvorte si vlastnú tašku"
Trovy za spätné poslanie tovaru platí objednávateľ. Dobierkové zásielky neakceptujeme. Vrátený tovar prejde kontrolou na znečistenie, či poškodenie. Ak sa tovar nachádza v nepoužitom a nepoškodenom stave, vraciame objednávateľovi zaplatenú sumu za tovar, vrátane DPH, bez balného a dopravy. Úhradu vykonávame pomocou elektronického bankingu. Prosíme o zaslanie platných bankových údajov (adresa banky, SWIFT Code, IBAN, číslo konta). Pri chýbajúcich údajoch zo strany objednávateľa platbu neprevedieme a ani neupozorňujeme klienta na chýbajúce údaje.
Prípadné trovy za bankový prevod nesie klient ktorý vracia tovar a sú strhnuté z uhrádzanej sumy.
Zásielku / balík prosím pošlite na nasledovnú adresu:
LUMINI s r.o.
Nozdrkovce 1948
SK- 911 04 Trenčín, Slovenská Republika
Zrušenie objednávky. Vrátenie tovaru od zákazníkov mimo Slovenskej Republiky:
Pri zrušení objednávky, či vrátení tovaru od zákazníkov mimo Slovenskej republiky, je nahradená len suma za tovar, bez balného a poštovných/ transportných výdajov.
Tak isto sa vrátená suma zredukuje o trovy spojené s bankovým prevodom.
Iné, nezašpecifikované podmienky platia podľa kapitoly: Zrušenie objednávky. Vrátenie tovaru zo strany Slovenských zákazníkov.
Zásielku / balík prosím pošlite na nasledovnú adresu:
LUMINI s r. o.
Nozdrkovce 1948
SK- 911 04 Trenčín, Slovenská Republika

hore

ZÁRUKA

Pre celý AMORAI sortiment platí záručná doba 12 mesiacov na všetky skryté závady.
Záruka sa vzťahuje na funkčnosť AMORAI tovaru. Faktúra je zároveň záručným listom, preto si ju dobre uschovajte. Záručná doba začína plynúť dátumom dodávky. Reklamácia nie je uplatniteľná bez originálnej faktúry.
Vopred nenahlásené a nepotvrdené spätné zásielky tovaru neprijímame.
Pod záruku nespadá:

  • tovar bez faktúry alebo dodacieho listu
  • normálne opotrebovanie, ktoré nastalo pri bežnom používaní
  • škody spôsobené nevhodným skladovaním tovaru
  • nesprávne použitý tovar
  • zašpinený, poškodený alebo nesprávne očistený tovar
  • zmeny farieb, vyblednutie farieb pri silnom vystavení slnku, UF- žiareniu
  • ošúchanie farby na farebne potlačených modeloch, predovšetkým na rohoch, spôsobené bežným používaním
  • poškodenie tašiek a módnych doplnkov z dôvodu váhového preťaženia
  • Takzvaný "obnosený efekt" hlavne u auto plachiet, ako napríklad mikrotrhliny, zlomy na poklope
Tovar ktorý spadá pod záruku nahradíme alebo vymeníme.
O výmene, oprave alebo o inom spôsobe náhrady rozhoduje firma LUMINI s r.o.
Ak sa požadovaný model nenachádza v aktuálnom sortimente, rozhodne predajca a ponúkne prípadnú alternatívu. Trovy za spätné vrátenie tovaru nesie zákazník. Trovy za poslanie opraveného alebo nahradeného tovaru nesie firma LUMINI s r.o.

hore

OPRAVY MIMO ZÁRUČNEJ DOBY

Preberáme aj opravy AMORAI sortimentu, mimo záručnej doby, a to za vopred dohodnutú platbu.
Ako znalci našich výrobkov vieme, ako Vašej taške pomôcť. Aby ste si ušetrili výdavky, oznámte nám prosím vopred e-mailom Vaše želanie, prípadne zašlite fotografiu, aby sme Vám mohli spraviť ponuku.
E-mail: info@amorai.com

hore

OCHRANA DÁT

Osobné a firemné dáta, ktoré nám poskytne zákazník sú chránené a neposkytujeme ich ďalej. Ručíme za korektné, diskrétne a bezpečné zaobchádzanie s poskytnutými údajmi.

hore

PRÁVO VOĽNÉHO PREDPREDAJA

Nie je možné uplatniť práva na kúpu pri výrobkoch ktoré sa vyrábajú len v jednom kuse, alebo rezervovať jednotlivý tovar, napr. tašky modelovej rady FLIPPER, PHOTICA. Uplatňujeme pravidlo: Kto prvý objedná výrobky ktoré sa vyrábajú len v jednom kuse, tomu ako prvému dodávame tovar. (FiFo- princip: First In, First Out)

hore

DODACIA LEHOTA

Dodaciu lehotu špecifikujeme u každej jednotlivej objednávky. Dodacia lehota sa pohybuje spravidla medzi 10-20 pracovnými dňami, v závislosti od množstva a typu objednaného tovaru, ak sa tover nenachâdza na sklade. Po vyexpedovaní tovaru z našej firmy treba počítať s 1-3 dňami na transport, podľa adresy zákazníka.

hore

PRÁVO NA ZMENY VÝROBKOV

Firma LUMINI sro. si vyhradzuje právo prevádzať na výrobkoch zmeny technického a dizajnového charakteru (bez predchádzajúceho oznámenia). Tieto sa môžu týkať celého modelu alebo len jeho jednotlivých častí. LUMINI sro. nie je povinná zverejniť zmeny u výrobkov na AMORAI web-stránke, resp. nezverejnuje všetky zmeny/zlepšovania u AMORAI výrobkov, z pohľadu ochrany pred konkurenciou.
Za polotovary a jednotlivé materiály dodané subdodávateľmi nepreberáme žiadnu záruku, ktorá by prekračovala záruku subdodávateľa.
Prípadné zmeny špecifikácií výrobkov subdodávateľov oznamujeme len v prípade že sme o nich informovaní, ale nie nutne.
Všetky nami prevedené zmeny slúžia vylepšeniu a optimalizácii špecifického modelu a vnímame ich ako službu zákazníkovi.

hore

FAREBNÉ ODCHYLKY

Je bežné, že v textilnom priemysle poskytujú výrobcovia prírodných alebo syntetických látok záruku na určitú farbu látky len v rámci toho istého výrobného cyklu. Ak materiál pochádza z dvoch výrobných cyklov s určitým časovým odstupom, je možná odchýlka vo farbe materiálu a tým i toho istého modelu u dvoch časovo oddelených objednávok.
Ďalšie farebné odchýlky môžu byť spôsobené rozdielnymi svetelnými podmienkami pri fotografovaní a odlišným kalibrovaním monitorov. Pri väčších objednávkach toho istého modelu a tej istej farby, alebo modelu patriaceho do tej istej rodiny výrobkov, doporučujeme overiť si presný farebný odtieň. Na požiadanie radi zašleme vzorku materiálu.

hore

REKLAMÁCIE

Ak máte akékoľvek sťažnosti, ste nespokojní z našimi výrobkami alebo službami, či máte iné pripomienky týkajúce sa výrobkov AMORAI, pošlite nám prosím e-mailovú správu na adresu: info@amorai.com
Môžete i faxovať na číslo 00421-(32) 65 86 786, alebo písať na adresu:
LUMINI s r.o.
Nozdrkovce 1948
SK- 911 04 Trenčín, Slovenská Republika

Samozrejme sme otvorení aj pre pozitívne podnety.

hore

PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

O prípadných sporoch vyplývajúcich z kúpnej zmluvy rozhoduje obchodný súd v sídle predávajúceho, menovite v Trenčíne. Korešpondenciu vedieme v slovenčine.
AMORAI je zákonom registrovaná značka.
Trenčín, 8/2006

hore